ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Имайки предвид многото възможности и рискове, на които сме изложени в Internet, молим ви да спазвате следните общи условия при използването на нашия уебсайт, които сме изготвили във ваша полза и за ваша защита. Благодарим ви за разбирането.

1. Лични данни

Запознайте се със декларацията ни за Защита на личните данни.

2. Актуализация на общите условия за употреба

Поради непрекъснатите технологични и правни промени навременната актуализация на общите условия е абсолютна необходимост. Преди да използвате уеб страницата Ви препоръчваме да проверите последните промени. Последната актуализация е от Април 2012.

3. Авторски и други защитени права

Цялото съдържание на страницата, включително текстове, снимки, графики, аудио и видео файлове са собственост на Байерсдорф, освен ако обратното не е изрично констатирано. (Що се отнася до хиперлинкове - моля вижте в т. 4). Защитеното съдържание, може да се използва от външни лица, без изрично съгласие САМО за лично ползване, но не и за публична или търговска цел (пр. сваляне, репродукция). Промени, преводи или всяко друго изменение или трансформиране на съдържанието може да става само при предварително, писмено разрешение на Beiersdorf AG.
Неразрешена употреба или злоупотреба с търговски марки или лога на Beiersdorf AG не са разрешени.
Всяко нарушение на нашите авторски права и друга интелектуална собственост може да доведе до гражданско-правни или криминално правни-последствия.

4. Изключения от отговорност

Тази уеб страница е предназначена за употреба от жителите на избраната страна от менюто на www.niveamen.com и в съгласие с действащите норми на нейната територия. Материалите на уеб страницата, включително продукти, услуги и информация може да не са налични/ активни в други държави и да противоречат на действащото право.

За да попаднете на подходящ за вас уебсайт, изберете страната, в която пребивавате на www.niveamen.com.

Въпреки внимателното събиране и валидиране на информацията на уебстраницата, Beiersdorf не поема отговорност за пълнотата, качеството, точността и/ или актуалността й.

Информацията, публикувана на уеб страницата е надлежно проверена за вярно съдържание. Въпреки това, ние не носим отговорност за нейната точност, качество и изчерпателност.

Уеб страницата съдържа връзки към страници на други доставчици. Beiersdorf AG няма информация за съдържанието на техните уеб страници и не дава гаранции и не носи отговорности по отношение на възможно нелегално съдържание или други законови нарушения, публикувани на уеб страниците на външни лица.

5. Заключителни разпоредби

Ако някое е от условията по горните точки е или стане незаконно, невалидно или недействително по дадено законодателство, валидността и действителността на другите условия остават в сила. Не са колебайте да се свържете с нас, ако забележите нарушения на нашия уебсайт. 


Байерсдорф България ЕООД
София 1303
бул. Ал. Стамболийски 103
тел.: (02) 9231600 
mailto: nivea.sofia@beiersdorf.com